7Ball Link Vào 7Ball (Nhanh nhất, không bị chặn, nhận ngay 151K mở tài khoản):

✅ Link Đăng Ký 7Ball :

[ad_1]

Nhiệm vụ 1 thưởng 1k cần hoàn thành : 03 vòng cược

Ví dụ: 1 x 3 = 3 điểm. Hội viên cược đủ 3 điểm sẽ đủ điều kiện rút

 

Nhiệm vụ 2 thưởng 50k cần hoàn thành : 10 vòng cược (tiền nạp + tiền thưởng), không giới hạn số tiền rút

Ví dụ : Hội viên nạp 100k thưởng 50k cần hoàn thành doanh số cược là 10 x (100+50) = 1500 sẽ đủ điều kiện rút

 

Nhiệm vụ 3 thưởng 50k cần hoàn thành : 1 vòng cược

 

Nhiệm vụ 4 thưởng 50k cần hoàn thành : 07 vòng cược và giới hạn rút cao nhất 500k (Số tiền rút cao hơn 500k sẽ bị khấu trừ phần vượt quá)

Ví dụ : Hội viên hoàn thành doanh số cược là 50 x 7 = 350 có thể rút tiền, rút tối đa 500K. Nếu Hội viên hoàn thành 7 vòng cược và doanh số cược vượt hạn mức rút tối đa, khi rút tiền sẽ bị khấu trừ phần vượt và được rút tối đa 500K.

 

[ad_2]