7Ball Link Vào 7Ball (Nhanh nhất, không bị chặn, nhận ngay 151K mở tài khoản):

✅ Link Đăng Ký 7Ball :

[ad_1]

CÁC KHUYẾN MÃI NẠP LẦN 3 TẶNG THƯỞNG HIỆN TẠI :

 • NẠP SLOT 100K TẶNG 50K
 • NẠP SLOT 200K TẶNG 150K
 • NẠP SLOT 300K TẶNG 400K
 • NẠP BẮN CÁ 100K TẶNG 50K
 • NẠP BẮN CÁ 200K TẶNG 150K
 • NẠP BẮN CÁ 300K TẶNG 400K
 • NẠP THỂ THAO 200K TẶNG 50%
 • NẠP CASINO 200K TẶNG 50%
 • NẠP GAME BÀI 200K TẶNG 50%

CÁCH THỨC THAM DỰ : Khi nạp tiền lần thứ 3 tại 7ball, Bạn lựa chọn những tên khuyến mãi nêu trên, bấm chọn khi nạp tiền để nhận tiền thưởng tương ứng

QUY ĐỊNH KHUYẾN MÃI NẠP LẦN 3

Bạn lựa chọn nhận thưởng khuyến mãi từ thể loại game nào cần hoàn thành doanh thu cược yêu cầu của loại game đó để đáp ứng điều kiện rút tiền

Đối với khuyến mãi có quy định hạn mức rút tối đa : Khi rút tiền, tổng tiền rút vượt quá hạn mức rút tiền sẽ bị khấu trừ phần vượt hạn mức

 • NẠP SLOT 100K TẶNG 50K : Cần hoàn thành 10 vòng cược để rút tiền, hạn mức rút tối đa 500k
 • NẠP SLOT 200K TẶNG 150K : Cần hoàn thành 10 vòng cược để rút tiền, hạn mức rút tối đa 1000k
 • NẠP SLOT 300K TẶNG 400K : Cần hoàn thành 10 vòng cược để rút tiền, hạn mức rút tối đa 2000k
 • NẠP BẮN CÁ 100K TẶNG 50K : Cần hoàn thành 10 vòng cược để rút tiền, hạn mức rút tối đa 500k
 • NẠP BẮN CÁ 200K TẶNG 150K : Cần hoàn thành 10 vòng cược để rút tiền, hạn mức rút tối đa 1000k
 • NẠP BẮN CÁ 300K TẶNG 400K : Cần hoàn thành 10 vòng cược để rút tiền, hạn mức rút tối đa 2000k
 • NẠP THỂ THAO 200K TẶNG 50% : Cần hoàn thành 20 vòng cược để rút tiền, THƯỞNG tối đa 300k
 • NẠP CASINO 200K TẶNG 50% : Cần hoàn thành 20 vòng cược để rút tiền, THƯỞNG tối đa 300k
 • NẠP GAME BÀI 200K TẶNG 50% : Cần hoàn thành 20 vòng cược để rút tiền, THƯỞNG tối đa 300k

Doanh thu cược từ khuyến mãi nạp lần 3 không được tính vào tích lũy hoàn cược hàng ngày

Khi tham gia khuyến mãi nạp lần 3, Hội viên không tham gia cùng lúc với các khuyến mãi nạp tiền khác. Nếu Hội viên tham gia khuyến mãi khác trong thời gian nhận khuyến mãi này thì giới hạn rút tiền của tất cả các khuyến mãi sẽ được tính theo giới hạn rút tiền của khuyến mãi này.

[ad_2]